Veiligheid voorop!

Sinds september 2020 wint Frisia Zout BV zout van onder de Waddenzee, voor de haven van Harlingen. De grote bodemdalingsschotel die daardoor ontstaat geeft aan de rand, in de haven van Harlingen, nog 2 cm bodemdaling.

In 2014 vroeg de vereniging Oud Harlingen de gemeenteraad om niet aan de zoutwinning mee te werken 'totdat onomstotelijk vaststaat dat die geen bedreiging kan vormen voor het monumentale Harlinger erfgoed.' Toen die brief geen effect had organiseerde de vereniging een bijeenkomst met particuliere huiseigenaren, rentmeesters van kerken en plaatselijke, provinciale en landelijke erfgoedorganisaties.

Dat overleg leidde tot de oprichting van de Stichting Bescherming Historisch Harlingen. Doel van de nieuwe stichting is alle soorten schade te voorkomen: materiële schade aan panden, maar ook emotionele en psychische schade, bedrijfsschade én imagoschade aan Harlingen als monumentenstad.


Nieuws

10 juli 2023

SodM wil 'LCA' van cavernesysteem

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) neemt steeds meer aspecten van mijnbouwactiviteiten in ogenschouw. Dat wordt duidelijk uit vrijgegeven stukken rond de mogelijke zoutwinning bij Haaksbergen. De toezichthouder kijkt niet meer alleen naar een veilige winning, maar wil een complete 'Life Cycle Analyse' (LCA) van zowel de winningsfase als de periode van nazorg. "Juist bij zoutwinning in diepe en/of hoge cavernes is bekend dat er onzekerheden zijn over de wijze van afsluiten en de daarmee in samenhangende nazorg."

Niet alleen individuele cavernes, ook (interactie tussen) meerdere cavernes als samenhangend systeem worden daarbij getoetst, inclusief risico’s en mogelijke beheersmaatregelen. De LCA moet bovendien boven- én ondergrondse effecten meenemen, én inzicht geven in eventuele toepassingen voor het gebruik van de cavernes na de zoutwinning, zoals ondergrondse energieopslag. 

08 juli 2023

Toch trillingen bij zoutwinning

De aanname dat bodemtrillingen ten gevolge van pekelwinning uiterst onwaarschijnlijk zijn, is achterhaald. Dat schrijft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een advies uit 2021, dat vanwege de ontwikkelingen rond zoutwinning in Haaksbergen openbaar is geworden. Met behulp van micro-seismische monitoringsnetwerken "zijn lichte trillingen gedetecteerd rond en boven de cavernes in andere locaties in Nederland waar zout gewonnen wordt, met name in Twenthe-Rijn, Heiligerlee en Zuidwending", schrijft SodM. 

Het advies vervolgt: "Primair wordt de (micro-)seismiciteit gemonitord om de cavernestabiliteit in de gaten te houden. De gemeten trillingen zijn relatief licht vergeleken met de aardbevingen bij gaswinning, maar ook een stuk ondieper." Op advies van 'verkenner' Bernard Wientjes zijn nog veel meer eerder geheime stukken rond de zoutwinning Haaksbergen vrijgegeven. 

29 juni 2023

Staatssecretaris omzeilt zorgen

In Haaksbergen leeft weerstand tegen verdere zoutwinning. Toch kreeg 'verkenner' Bernard Wientjes als taak "te onderzoeken of er ruimte en vertrouwen is voor winning van zout." 

Die vraag laat staatssecretaris Vijlbrief echter onbeantwoord in zijn brief waarin hij schrijft dat eventuele zoutwinning in Haaksbergen veilig kan plaatsvinden door de adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) te volgen. Zoutproducent Nobian moet wel beter uitleggen hoe de lege zoutcavernes op termijn veilig kunnen worden gesloten. Maar aan de kernvraag, of je als streek sowieso cavernes onder je wilt, gaat de bewindsman voorbij.

Een "stabiele situatie op de lange termijn" waarborgen kán, stelt SodM. Vanaf de zijlijn in Harlingen denken wij echter dat  ook de principevraag een antwoord verdient nu omwonenden zich zorgen maken over verzakkingen en aardbevingen.

Klik hier voor meer nieuws