Veiligheid voorop!

Vanaf zomer 2020 wil Frisia Zout BV zout winnen van onder de Waddenzee, voor de haven van Harlingen. De grote bodemdalingsschotel die daardoor ontstaat geeft aan de rand, in de haven van Harlingen, nog 2 cm bodemdaling.

In 2014 verzoekt Oud Harlingen de gemeenteraad om niet aan de zoutwinning mee te werken 'totdat onomstotelijk vaststaat dat die geen bedreiging kan vormen voor het monumentale Harlinger erfgoed.' Als die brief geen effect heeft organiseert de vereniging een bijeenkomst met particuliere huiseigenaren, rentmeesters van kerken en plaatselijke, provinciale en landelijke erfgoedorganisaties.

Dat overleg leidt tot de oprichting van de Stichting Bescherming Historisch Harlingen. Doel van de nieuwe stichting is alle soorten schade te voorkomen: materiële schade aan panden, maar ook emotionele en psychische schade, bedrijfsschade én imagoschade aan Harlingen als monumentenstad.


Nieuws

19 november 2020

Zoutwinningsvragen bij Omroep RSH

Dinsdagavond 24 november wijdt Omroep RSH een themauitzending aan de zoutwinning door Frisia Zout. Dat daarover veel vragen leven bleek deze week bij de gemeenteraad. Het geplande krappe uurtje informatie over de effecten van de winning liep uit tot tweeënhalf uur.

De uitzending dinsdag is van 19.00-21.00 uur. Doede van de Hoek en Simone Scheffer leggen vragen van Harlingers voor aan gasten zoals Ruud Cino van EZK, de ontwerper van het Aanvullend Meetnet Peter van der Gaag en Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen. Volg het via www.omroeprsh.nl, de radio (106.2 Mhz) of kabel (104.1 Mhz).

16 november 2020

Gemeenteraad bespreekt zoutwinning

Woensdag 18 november vanaf 19.30 uur spreekt de gemeenteraad een uur lang over de ontwikkelingen rond de zoutwinning, tijdens een openbare informatieve commissievergadering. Aan het woord komen achtereenvolgens Durk van Tuinen (directeur Frisia Zout) over o.m. de gevolgen van de nieuwe cavernelocatie voor de bodemdalingscirkel, en het gebruik van diesel, Jarig Langhout (voorzitter Bescherming Historisch Harlingen) over de stand van zaken betreffende Pilot en Peter van der Gaag (ontwerper van het Aanvullend Meetnet voor de Harlinger binnenstad).

De bijeenkomst is voor alle inwoners thuis live te volgen en via deze link ook naderhand te zien.

13 november 2020

SBHH op Omrop Fryslân

Donderdag 12 november hield de Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat een Wetgevingsoverleg, met name over het repareren van alle schade in Groningen. Tijdens de beraadslagingen kwam ook de zoutwinning door Frisia aan de orde. Hoe wordt eventuele schade vergoed wanneer die - net zoals nu bij de steenkoolwinning in Limburg - pas tientallen jaren later ontstaat?

De SBHH vindt dat mijnbouwbedrijven al tijdens de winning een schadefonds moeten vormen. Dan kunnen burgers niet met lege handen achterblijven. Voorzitter Jarig Langhout lichtte een en ander vanochtend toe bij Omrop Fryslân (klik onderaan het nieuwsbericht op het audiofragment).